Forestand.org

Applikationer och hjälp för användning av Forestand, standarden för data om skog och brukande av skog

Forestand är en xml-baserad standard för skoglig datakommunikation

På forestand.org finns hjälp och vägledning för praktisk implementering av standarden

Forestand.org kompletterer de infomationsresurser som finns på skogforsk.se och sis.se

Skogforsk ansvarar för webbplatsen och dess innehåll. Kontaktperson är Maria Nordström