Validering av forestandfiler

På sidan validering kan filer laddas upp och kontrolleras mot schema och överenskommelse. När en fil är vald och knappen "ladda upp" har klickats på sker följande: Uppladdning av fil till server, validering enligt senaste schemat, kontroll mot affärsregler enligt den generella överenskommelsen för tillämpningen, beräkning av nyckeltal samt generering av GeoJSON-geometrier. Då proceduren avslutas tas filen och alla data bort från servern.

Place_Compartments visualiseras med publika bilder som bakgrund (f.n. Bing-maps). Koordinater, id, areal och ägoslag visas för den geometri där markören befinner sig.

Endast några affärsregler kontrolleras än så länge. Avsikten är att kontrollerna ska bli fler när det finns stabilare generella överenskommelser.

Här finns testfiler för nedladdning:

exempel_ok_bestandsregister.zip

exempel_ok_inventering.zip

Exempel som kartbild:

Schematiska kartbilder till exempel